Selamat Datang...

Thursday, March 24, 2016

TAKLIMAT PENGISIAN DATA NILAM SUKU TAHUN PERTAMA 2016

Kutipan Data NILAM sekolah merupakan salah satu tugas utama PKG. Ia bertujuan untuk mendapatkan data dalam penglibatan pelajar di sekolah. Data yang diperolehi ini amat penting dalam menentukan perancangan aktiviti yang akan dilakukan.
Pihak PKG Pasir Pekan juga seiring untuk menjayakan hasrat ini. Pada 24 Mac 2016 PKG Pasir Pekan telah mengadakan taklimat Pengisian Data NILAM bagi suku tahun pertama 2016. Kehadiran peserta adalah di kalangan GPM dan Penyelaras NILAM sekolah kelompok. Taklimat disampaikan oleh En Abdullah bin Bakar, PTP PKG Pasir Pekan dengan bantuan staf PKG Pasir Pekan. Kefahaman guru adalah amat penting bagi menjamin pengisian yang tepat. Objektif taklimat yang diadakan ini ialah:
1.  Menyelaras pengisian Data NILAM suku tahun pertama dengan betul.
2.  Membantu AJK NILAM di sekolah untuk membuat pengisian data dengan cara yang betul.
3. Menyelesaikan pengisian data NILAM suku tahun pertama pada tarikh yang ditetapkan.
Taklimat yang dijalankan dapat dilakukan sebagaimana perancangan.
Masa
Perkara
2.00 ptg
Pendaftaran
2.30 ptg– 4.30 ptg
Tatacara Pengisian Data NILAM 2016 :
Ø  Pembinaan fail Excel.
Ø  Pengisian data murid.
Ø  Cara pengagihan kepada guru.
Ø  Cara pengisian.
Ø  Cara penghantaran kepada PKG.
4.30 ptg
Minum ptg & Bersurai
Harapan agar segala ilmu yang diperolehi dapat dikembangkan di peringkat sekolah dan digunakan untuk pengurusan PSS lebih baik. Segala kelemahan yang dikesan perlu diatasi agar setiap pelaksanaan dilakukan dengan cara yang betul dan tepat.
From Taklimat NILAM Kelompok PKG Pasir Pekan 24.3.2016

0 comments:

Post a Comment